กรุ๊ปฯ หมู่คณะ เทศกาล "วันกระเจียวงาม ปี 2552"

ท่านกงศุลสาธารณะรัฐแชคฯ

Mr. Bozena

พร้อมภรรยาให้เกียรติแวะพัก

ณ.บ้านไร่อิงดอย

11-12-13 กค. 2552

 

ท่านผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

นายประยูร รัตนเสนีย์

ดูงานหน่วยงานฯ อ.เทพสถิต

และให้เกียรติแวะเยี่ยม

 

ท่านประธานนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

คณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

ตรวจดูงานฯ และแวะเยี่ยม

ณ.บ้านไร่อิงดอย

ท่านนายอำเภอเทพสถิตนายภิเชษรฐ์ ปั้นทอง หน.มานิต เพชรล้ำ และนายภูดิศ ศิริภาณุภัค ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ โดยการนำของท่านสส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ ท่านนาถตยา แดงบุหงา และผอ. นารีนาถ เหตานุรักษ์ พร้อมทีมงานละครช่อง 7 ร่วมสนุกสนานงานเลี้ยงช่วงค่ำ ณ.บ้านไร่อิงดอย

 

คุณกฤษณะ ชัยรัตน์ พร้อมทีมงานมาบันทึกรายการ ทุ่งดอกกระเจียว ณ.บ้านไร่อิงดอย ครั้งที่2 ปี 2552 ท่านนายอำเภอเทพสถิต และประชาสัมพันธ์จังหวัดคุณกมลพร คำนึงให้การต้อนรับ

 

คุณกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับคณะผอ.สปข และสวทจ.ชัยภูมิพร้อมคณะสื่อมวลชน

 

รายการ Photo Variety ทางช่อง 5 โดยการนำของอ.สมชาย ครองสมบูรณ์ เจ้าของรายการและผู้บริหาร Photo Hut บันทึกเทปรายการ ณ.บ้านไร่อิงดอย

 

คุณสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

นิตยสาร "Travel Guide Magazine"

พร้อมทีมงานมาบันทึกภาพข่าว

บ้านไร่อิงดอย และทุ่งดอกกระเจียว

 

กรุ๊ปฯ สาธารณสุขบ้านบึง จ.ชลบุรี จัดโดย..

 

กรุ๊ปฯสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประชุมกลุ่มแพทย์ทันตะ และอนามัย 16 อำเภอ

 

กรุ๊ปรร.สอนภาษานานาชาต

World Study Center

โดยการนำของ

อ.สุขสันต์ สุจริตกุล

 

กรุ๊ปฯ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จ.ชัยภูมิ โดยการนำของท่านผอ.สมเดช

 

กรุ๊ปฯ คณะผู้บริหารคุณเต๋า และพนักงานในกลุ่มเครื่อ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด(มหาชน) TCI

คณะผู้บริหารฯ และพนักงานในเครือฯ ต่างสนุกสนานทั้งในห้องประชุมเชิงสันทนาการ และงานเลี้ยงช่วงค่ำกับการแสดงของกลุ่มต่าง ๆ และแสง สี เสียง ที่ทันสมัยในห้องกึ่งเธค ณ.บ้านไร่อิงดอย นำคณะโดยคุณเลิศชัย และคุณมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) (TCI)

 

กรุ๊ปฯ คณะกองสาธารณสุข และเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีคุณจินตนา วิเชียรศรี

 

กรุ๊ปคณะครู-อาจารย์

โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย

จัดโดย: บ.รีเจ้นท์ ฮอลิเดย์ จก.

 

กรุ๊ปนักศึกษาปริญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ ดร.ชินวัตร และอ.ปัญญา ปีที่ 2
     
     

 

กรุ๊ปคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท จัดโดยบริษัทออนเนอทัวร์ จำกัด
  รอข้อมูลวันที่ 22 สค.  
     

 

 

รอข้อมูลกรุ๊ปคุณมธนะ

วันที่ 3 ตุลาคม

 

 

 

กลับหน้าแรก บ้านไร่อิงดอย

 

copyright@2003-2009 baanraiingdoi.net all right reserved.

Powered by : www.baanraiingdoi.net@2003